Προσωπικά Δεδομένα

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων – ασφάλεια συναλλαγών

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να γνωστοποιηθεί από τον χρήστη κάποια προσωπικά στοιχεία και τα οποία διαθέτει η εταιρία μας
Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας/e-shop "aliki-victoria.gr" με δική σας συγκατάθεση αφορούν, όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση αποστολής
Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά : α) για την ολοκλήρωση των συναλλαγών σας και την επικοινωνίας για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, β) την εξυπηρέτηση των όποιων αιτημάτων σας και γ) για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του "aliki-victoria.gr" θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Συνιστάται η αλλαγή του κωδικού χρήστη (password) ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Τα απαραίτητα στοιχεία που δίνεται προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία σας ή να ενημερώνεστε με newsletters παραμένουν στην εταιρία, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η Εθνική Νομοθεσία για την άρση του απόρρητου.

Ασφάλεια συναλλαγών
Η εταιρεία μας αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση τους.
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Εάν η πληρωμή γίνει με πιστωτική κάρτα, τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της πληρωμής προστατεύονται καθώς καταχωρούνται απευθείας και αποκλειστικά μέσω του συστήματος πληρωμών με την μέθοδο της κρυπτογράφησης και στα ασφαλή συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας. Σε καμιά περίπτωση δεν αποθηκεύονται στον δικτυακό μας χώρο.

Η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλος που αφορά την Προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια συναλλαγών, μέσω της ιστοσελίδας – ηλεκτρονικού καταστήματος ''ALIKI-VICTORIA''.

2. Πνευματικά δικαιώματα - Διάφοροι όροι

Πνευματικά δικαιώματα
Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα τα οποία είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν περιουσιακά αγαθά της εταιρείας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων.

Το σύνολο των κειμένων, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα ,τα σχέδια ενδυμάτων και άλλων προϊόντων, η μορφή (layout) της ιστοσελίδας "aliki-victoria.gr" αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοσμένων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Βάση των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η ολική η μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ανωτέρα βία
Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για κάθε μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας εάν προκαλείται από γεγονότα που είναι πέρα από την δική μας δυνατότητα ελέγχου είτε οφείλονται σε λόγους που ορίζονται ως ανωτέρα βία.
Εφαρμοστέο δίκαιο - δικαιοδοσία
Για όποιο ζήτημα προκύψει σε σχέση με αγορά προϊόντος μέσω της ιστοσελίδα "aliki-victoria.gr" ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ενώ για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα : α) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή και οι οποίοι θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα της. Σε κάθε περίπτωση για τον χρήστη θα ισχύουν οι όροι που είναι αναρτημένοι την ημερομηνία της παραγγελίας του, β)να διακόψει ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα μέρος ή το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
Τα προϊόντα που παραγγείλατε θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της ''Γιαννάκη Αλίκη & Σία ΟΕ''
μέχρι η εταιρία να λάβει την πλήρη πληρωμή για τα προϊόντα . Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ των απορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της Εταιρείας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση από αυτά.
Η εταιρία ''Γιαννάκη Αλίκη & Σία ΟΕ'' προτρέπει τους χρήστες της ιστοσελίδας της ανά τακτά διαστήματα να ενημερώνονται για τους ισχύοντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό

fb iconLog in with Facebook
×

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Κατάλαβα