Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα

Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα τα οποία είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν περιουσιακά αγαθά της εταιρείας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων.

Το σύνολο των κειμένων, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα ,τα σχέδια ενδυμάτων και άλλων προϊόντων, η μορφή (layout) της ιστοσελίδας "aliki-victoria.gr" αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοσμένων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Βάση των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η ολική η μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ανωτέρα βία

Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για κάθε μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας εάν προκαλείται από γεγονότα που είναι πέρα από την δική μας δυνατότητα ελέγχου είτε οφείλονται σε λόγους που ορίζονται ως ανωτέρα βία.

Εφαρμοστέο δίκαιο - δικαιοδοσία

Για όποιο ζήτημα προκύψει σε σχέση με αγορά προϊόντος μέσω της ιστοσελίδα "aliki-victoria.gr" ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ενώ για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα :

α) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή και οι οποίοι θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα της. Σε κάθε περίπτωση για τον χρήστη θα ισχύουν οι όροι που είναι αναρτημένοι την ημερομηνία της παραγγελίας του,

β)να διακόψει ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα μέρος ή το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Τα προϊόντα που παραγγείλατε θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της ''Γιαννάκη Αλίκη & Σία ΟΕ''μέχρι η εταιρία να λάβει την πλήρη πληρωμή για τα προϊόντα. Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ των απορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της Εταιρείας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση από αυτά.

Η εταιρία ''Γιαννάκη Αλίκη & Σία ΟΕ'' προτρέπει τους χρήστες της ιστοσελίδας της ανά τακτά διαστήματα να ενημερώνονται για τους ισχύοντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό

fb iconLog in with Facebook
×

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Κατάλαβα